Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής σε Πολυεθνικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης»

Pin It

Για να δείτε την Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Σχολικής Φυσικής Αγωγής & Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής σε Πολυεθνικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 260Kb.