Δηλώσεις συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2015-2016

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, ορίζονται οι ημερομηνίες δηλώσεων και διανομής συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο ως εξής:

Δηλώσεις συγγραμμάτων: Από Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 έως Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

Διανομή συγγραμμάτων: Από Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2015 έως Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).