Παροχή μειωμένου εισιτήριου στους πρωτοετείς φοιτητές

Σας γνωστοποιούμε ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 αλλάζει ο τρόπος διανομής του δελτίου ειδικού εισιτηρίου (πάσο).

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για τη χορήγηση του πάσο από το δικτυακό τόπο (http://paso.minedu.gov.gr). Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα, οι φοιτητές θα χρησιμοποιούν τα ίδια στοιχεία πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικό) με αυτά της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας, τη Δευτέρα 26/09/2011.

Oι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος θα παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης κατά την προσέλευσή τους στο Τμήμα από 6-10-2011.