Αφίσα για την απολογιστική ημερίδα του προγράμματος "Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στον Αθλητικό Τουρισμό", 2015

Για να δείτε την αφίσα για την απολογιστική ημερίδα του προγράμματος "Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων Τ.Ε.Φ.Α.Α. στον Αθλητικό Τουρισμό", 2015, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 296Kb.