Αλλαγές στο πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2015

Οι εξετάσεις στα μαθήματα:

  • Ελληνικοί χοροί (124), Β΄ εξάμηνο.
  • Εισαγωγή στον Παραδοσιακό χορό (Ν135), Γ΄ εξάμηνο.
  • Εισαγωγή στον Παραδοσιακό χορό (060), Γ΄ εξάμηνο.
  • Ελληνικοί χοροί (Ν042), Δ΄εξάμηνο.

Οι οποίες είχαν προγραμματισθεί για τις 3-9-2015 θα διεξαχθούν στις 17 Σεπτεμβρίου 2015.