Προκηρύξεις επιλογής υποτρόφων (2)

  1. Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών (PDF: 191Kb).
  2. Προκήρυξη επιλογής δύο (2) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληρ/τος «ΑΦΩΝ ΖΩΣΙΜΑ», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών (PDF: 191Kb).