Διεθνής Κοινοβουλευτική Υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής - Παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι 15.07.2015

Η υποβολή των αιτήσεων για τη Διεθνή Κοινοβουλευτική Υποτροφία της Ομοσπονδιακής Κάτω Βουλής για πτυχιούχους από την Ελλάδα έχει παράταση μέχρι τις 15.7.2015.

Επισυνάπτεται σχετικό δελτίο τύπου στην Ελληνική (PDF: 149Kb) και Γερμανική Γλώσσα (PDF: 68Kb).