Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση θέσης Καθηγητή

Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Άσκησης και Υγείας, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αποκατάσταση» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Aριθμ.Πρωτ.: 1619, (PDF: 355Kb).