Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή 1ης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοκινητική»

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Καθηγητή Πρώτης Βαθμίδας του Τομέα Προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοκινητική».

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 729/6-6-2014 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 457/19-11-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 7/27-11-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 5-2-2015

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκε μία αξιολόγηση (ημερομηνία κατάθεσης 2-3-2015)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 6-5-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Επτά (7)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Επτά (7)