Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αν. Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με Έμφαση στην Αντιπτέριση»

Pin It

Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής με γνωστικό αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στον Αθλητισμό με Έμφαση στην Αντιπτέριση»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΕΛΛΑ: 00000226386

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 1121/22-8-2014 Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης Τμήματος: 457/19-11-2014 & Αριθ. συνεδρίασης Κοσμητείας: 7/27-11-2014

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 29-1-2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 30-4-2015

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΜΠΕΤΣΟΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: Έξι (6)
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: Έξι (6)