Ορισμοί αξιολογητών για την πλήρωση θέσεων Καθηγητή

  1. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Φυσιολογία της Άσκησης στην Υγεία και στον Αθλητισμό-Ρυθμική Γυμναστική» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Aριθμ.Πρωτ.: 1508, (PDF: 525Kb). 
  2. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία Φυσικής Αγωγής» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Aριθμ.Πρωτ.: 1509, (PDF: 517Kb).
  3. Ορισμός αξιολογητών για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και Αναψυχής, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής σε πολυεθνικό περιβάλλον εκπαίδευσης» του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Aριθμ.Πρωτ.: 1510, (PDF: 523Kb).