Ενημερωτικός Κύκλος για ασφαλή άσκηση σε ελεύθερα ασκούμενους

Pin It

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τον "Ενημερωτικό Κύκλο για ασφαλή άσκηση σε ελεύθερα ασκούμενους" παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω αρχεία:

  1. Αφίσα ενημέρωσης (PDF: 248Kb)
  2. Πρόγραμμα ενημέρωσης (PDF: 350Kb)