Συγκρότηση δύο ειδικών επταμελών επιτροπών για την πλήρωση θέσεων Καθηγητή

Pin It
  1. Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Φυσικής Αγωγής σε πολυεθνικό περιβάλλον εκπαίδευσης», Aριθμ.Πρωτ.: 1308, (PDF: 875Kb).
  2. Συγκρότηση ειδικής επταμελούς επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αποκατάσταση», Aριθμ.Πρωτ.: 1309, (PDF: 898Kb).