Δηλώσεις συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου 2014-15

Σύμφωνα με απόφαση (http://eudoxus.gr/Files/dianomi_earinou_2014_15.pdf) του Υπουργείου Παιδείας,

Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθούν την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015.

Η διανομή συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δε δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (215-215-7850 ή http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx), Δευτέρα-Παρασκευή 09:00-17:00