Κατεύθυνση Φυσικής Απόδοσης

Pin It

traininglabΟ βασικός στόχος της Κατεύθυνσης Φυσικής Απόδοσης είναι:
- η έρευνα και εφαρμογή των στοιχείων επιβάρυνσης στο σχεδιασμό προγραμμάτων φυσικής κατάστασης σε αθλητές και στο μέσο ασκούμενο.
- η αξιολόγηση της κινητικής απόδοσης, των συναρμοστικών ικανοτήτων και της κινητικής ανάπτυξης σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας και σε νεαρούς αθλητές.
- η αξιολόγηση της αγωνιστικής συμπεριφοράς (τεχνικο-τακτικών παραμέτρων) σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα.

Σχεδιασμός εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης
- Προσαρμογή εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης σε σχέση με την ηλικία του αθλητή σε παραμέτρους φυσικής κατάστασης, μυϊκής δύναμης, μυϊκής αντοχής, σωματικής σύστασης, αερόβιας ικανότητας, ταχύτητας, ευκινησίας.
- Εκτίμηση και διαχείριση επιπέδου υπερπροπόνησης αθλητών.
- Προγράμματα προπόνησης για βελτίωση της αθλητικής απόδοσης των αθλητών (διάφορα μοντέλα)
- Σχεδιασμός κατάλληλων προπονητικών προγραμμάτων για διάφορες ηλικίες αθλητών σε σχέση με την κινητική ανάπτυξη και τις φυσικές τους ικανότητες.

Αξιολόγηση της αγωνιστικής συμπεριφοράς
- Καταγραφή της τεχνικοτακτικής συμπεριφοράς: καταγράφονται οι τεχνικοτακτικές ενέργειες επαγγελματικών και ερασιτεχνικών ομάδων, τόσο σε ομαδικά όσο και σε ατομικά αθλήματα μέσω της εκπαίδευσής των στη χρησιμοποίηση των συστημάτων βιντεοανάλυσης.
- Ανάλυση και αξιολόγηση της τεχνικοτακτικής συμπεριφοράς: στατιστική επεξεργασία των αγωνιστικών δεδομένων-ενεργειών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων, μέσω των δυνατοτήτων που παρέχουν τα συστήματα βιντεο-ανάλυσης αλλά και επιπλέον στατιστικά λογισμικά.