Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών στη Σύγκλητο, στα συλλογικά όργανα των Σχολών, των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. και των Τομέων 21 Νοεμβρίου 2017 923
2ο EU Jobs and Mobility Roadshow στην Κομοτηνή 21 Νοεμβρίου 2017 982
Ώρα Ορκωμοσίας 16 Νοεμβρίου 2017 1276
Πρόγραμμα Ιαπωνικού Ιδρύματος, 2018 15 Νοεμβρίου 2017 936
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη των πέντε (5) μελών Δ.Ε.Π. της Κοσμητείας της Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. 13 Νοεμβρίου 2017 960
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, &, ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΕΦΑΑ 13 Νοεμβρίου 2017 894
Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 08 Νοεμβρίου 2017 1099
Υποτροφίες Fulbright Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 05 Νοεμβρίου 2017 1008
Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ του ΔΠΘ στη Σύγκλητο 03 Νοεμβρίου 2017 997
Northwestern Polytechnical University International Winter School (Dec. 28 - Jan.11), P.R. China 03 Νοεμβρίου 2017 863