Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Δημοσίευσης Εμφανίσεις
Πρόγραμμα Υποτροφιών Εσθονικού ιδρύματος Archimedes 17 Μαρτίου 2020 294
Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους 17 Μαρτίου 2020 250
Πρόγραμμα υποτροφιών της Λετονίας 17 Μαρτίου 2020 255
Προκήρυξης πλήρωσης τριών (3) θέσεων μελών ΔΕΠ Τμημάτων του ΔΠΘ 17 Μαρτίου 2020 300
Υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση και σίτιση φοιτητών του Δ.Π.Θ. από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο 13 Μαρτίου 2020 1059
Λειτουργία κτιριακών εγκαταστάσεων Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Νομικής. Κλειστή η Πύλη Β' της Παν/πολης Κομοτηνής 13 Μαρτίου 2020 430
Μεταφορά των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης 13 Μαρτίου 2020 499
Αναβολή της πρακτικής άσκησης 12 Μαρτίου 2020 794
Πρόσθετα μέτρα προστασίας για την πρόληψη διάδοσης του Covid-19 12 Μαρτίου 2020 413
ΦEK Αναστολής Λειτουργίας ΑΕΙ - Λειτουργία Διοικητικών Υπηρεσιών 11 Μαρτίου 2020 379