Ενιαίο ψήφισμα της Σχολής/Τμήματος/Συλλόγου Φοιτητών για το νέο σχέδιο νόμου

Pin It

Για να δείτε το "Ενιαίο ψήφισμα της Σχολής/Τμήματος/Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Δ.Π.Θράκης για το νέο σχέδιο νόμου", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 162Kb).