Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ Sport «Start Aiming Functional and Entertaining RUNning (SAFE-RUN)»

Pin It

Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ Sport «Start Aiming Functional and Entertaining RUNning (SAFE-RUN)»Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια της Σ.Ε.Φ.Α.Α., του Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ. κα Αναστασία Μπενέκα, συντονίζει και υλοποιεί το Ερευνητικό πρόγραμμα Erasmus+ Sport «Start Aiming Functional and Entertaining RUNning (SAFE-RUN)» (Ξεκινήστε να στοχεύετε ένα λειτουργικό και διασκεδαστικό τρέξιμο).

Ευρωπαίοι εταίροι του προγράμματος είναι:

• το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC), Κύπρος
• η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαλέρνο (UNISA), Ιταλία
• o Ελληνικός Οργανισμός Εταιρικού Αθλητισμού και Υγείας (HOCSH), Ελλάδα
• η δρομική ομάδα Dro.Me.A, Κύπρος

Το πρόγραμμα SAFE-RUN βασίζεται στη διεπιστημονική προσέγγιση, στοχεύει στο τρέξιμο και στον τομέα της «προστασίας των αθλητών –ιδιαίτερα των νεότερων– από κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια με τη βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και αγώνων».

Το ορόσημο του προγράμματος είναι μια καινοτόμος εφαρμογή που ασχολείται με την πρόληψη και τη θεραπεία τραυματισμών στο τρέξιμο, η οποία αναπτύχθηκε κυρίως εστιάζοντας:

  1. στη σημασία της πλήρους προπόνησης για τη βέλτιστη μυοσκελετική λειτουργία,
  2. στην έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της υπερβολικής χρήσης και
  3. στην παροχή οδηγιών εκπαίδευσης για δρομείς αναψυχής που προπονούνται μόνοι τους χωρίς καμία επιστημονική καθοδήγηση.

Σκοπός του προγράμματος SAFE RUN είναι να αναδείξει το πρόβλημα της ανεπαρκούς επιστημονικής υποστήριξης των εκπαιδευομένων-δρομέων στην προσπάθειά τους να εξασκηθούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Με τη δημιουργία ενός εργαλείου που θα βοηθήσει στην πρόληψη και τη λειτουργική διαχείριση των μυοσκελετικών προβλημάτων που προκύπτουν από την έλλειψη της κατάλληλης επιστημονικής επίβλεψης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής άσκησης, οι εταίροι του προγράμματος θα παρέχουν ασφάλεια και αποτελεσματικότητα στο τρέξιμο αναψυχής ενώ προάγουν την κατάσταση υγείας και ευεξίας.

Το πρόγραμμα διερευνά τα προβλήματα και προτείνει λύσεις, ενώ καλύπτει δύο επιστημονικά πεδία που συνεργάζονται μεταξύ τους και αλληλοεπικαλύπτονται:

  1. Η επιστημονική περιοχή της λειτουργικής άσκησης με στόχο τη διαχείριση μυοσκελετικών προβλημάτων μέσω πρόληψης και θεραπείας
  2. Η εφαρμογή Συμβουλευτικής στον δρομέα-χρήστη κατά την εκτέλεση της άσκησης για την προώθηση της κατάλληλης προπόνησης ακολουθώντας τις κατάλληλες οδηγίες και όχι τη διακοπή λόγω προβλημάτων υγείας.

Site: https://saferun.eu