Βιβλίο περιλήψεων (προφορικών / αναρτημένων)

Pin It

Για να δείτε το "βιβλίο ανακοινώσεων (Προφορικές / Αναρτημένες) του 29ου Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού" παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 4.16Mb.