Μαθητιάδα 2017- δράσεις «Πάρκο ΕΘΝΟΑ» & «Επισκέψεις Εργαστηρίων ΣΕΦΑΑ/ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ»

Pin It

Κατά τη διάρκεια της «1ης Μαθητιάδας 2017, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», 3-4 Μαΐου, έλαβαν χώρα δύο (2) παράλληλες δράσεις για τους μαθητές/τριες -θεατές και επισκέπτες:

  1. Δράση «Κινητικά Παιχνίδια Αξιών: Πάρκο ΕΘΝΟΑ». 695 μαθητές και μαθήτριες, από 14 δημοτικά σχολεία της Ξάνθης, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης, συμμετείχαν σε κινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια για την εκμάθηση και προαγωγή αξιών, μέσα σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο φυσικό περιβάλλον.
  2. Δράση «Μικροί Ερευνητές: ξενάγηση στα εργαστήρια της ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ». 311 μαθητές και μαθήτριες από 6 δημοτικά σχολεία της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης επισκέφθηκαν τους χώρους των εργαστηρίων, έλαβαν πληροφορίες αναφορικά με τις επιστήμες που υπηρετούν, το σκοπό και τα όργανα που διαθέτουν και πειραματίστηκαν με ορισμένα από αυτά.

Υπεύθυνες των δύο δράσεων ήταν οι κκ. Βασιλική Δέρρη, Καθηγήτρια & Όλγα Κούλη, Επίκουρος Καθηγήτρια της Σχολής. Τομεάρχης της δράσης (1) «Κινητικά Παιχνίδια Αξιών: Πάρκο ΕΘΝΟΑ» ήταν η κα Ολυμπία Αλειφέρη, Αποσπασμένη Κ.Φ.Α. και Τομεάρχης της δράσης (2) «Μικροί Ερευνητές: ξενάγηση στα εργαστήρια της ΣΕΦΑΑ-ΔΠΘ» ήταν ο κ. Θόδωρος Ευαγγελίδης, Αποσπασμένος Κ.Φ.Α. Σημαντική υποστήριξη παρείχαν επίσης οι 32 εθελοντές - διδακτορικοί, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής μας.