Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής & Άθλησης

Pin It

02E98887Το Εργαστήριο Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης δημιουργήθηκε με το Π.Δ. 466/91 που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 172/13-11-91 ΦΕΚ τ. Α', μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (υπ’ αριθμ. 38/25-4-1990), αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 1268/82 (άρθρο 7 παρ. 5).