Κατεύθυνση Αναψυχής & Αθλητικού Τουρισμού

Pin It

traininglabΤο Εργαστήριο Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού, έχει ως στόχο να εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, συμβουλευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα του αθλητικού τουρισμού, του οικοτουρισμού, του εργασιακού αθλητισμού, της διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης του αθλητισμού & αναψυχής, του ελεύθερου χρόνου, της φυσικής αγωγής και της εκπαίδευσης γενικότερα.

Συγκεκριμένα το Εργαστήριο Αναψυχής και Αθλητικού Τουρισμού:

• Μελετά τα προγράμματα Αθλητικής Αναψυχής, το ρόλο και τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου στη σύγχρονη κοινωνία καθώς επίσης τον τουρισμό και τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν οι νέες μορφές άσκησης τη μελέτη και οργάνωση των επιχειρήσεων αναψυχής που αναπτύσσονται στο χώρο.
• Καλύπτει βασικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα αναψυχής και ελευθέρου χρόνου για όλους.
• Παρέχει υπηρεσίες και συνεργάζεται με αθλητικούς φορείς και οργανισμούς καθώς και με εκπαιδευτικούς οργανισμούς.
• Συνεργάζεται με περιβαλλοντικούς φορείς.
• Οργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις.
• Συνεργάζεται και ανταλλάσσει απόψεις και γνώσεις με διάφορους επιστημονικούς φορείς και άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα.