Ορισμός αξιολογητών για τη μονιμοποίηση του κ. Κυριάκου Αμούτζα στη βαθμίδα του Επ. Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στα χειμερινά αθλήματα»

Για να δείτε την απόφαση συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής στις 09-12-2014 για τον ορισμό αξιολογητών για τη μονιμοποίηση του κ. Κυριάκου Αμούτζα στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Προπονητικής, με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με έμφαση στα χειμερινά αθλήματα», του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 337Kb.