Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των τριών μελών της Κοσμητείας

Για να δείτε την "Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη των τριών μελών της Κοσμητείας της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 265Kb.