Εκλογή για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση Αποκατάστασης Τραυματισμού και Παθήσεων με Έμφαση στη Λειτουργική Επανένταξη»

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Άσκησης και Υγείας με γνωστικό αντικείμενο «Προπόνηση Αποκατάστασης Τραυματισμού και Παθήσεων με Έμφαση στη Λειτουργική Επανένταξη»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 765/24-7-2013 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Συνέλευσης. 447/11-12-2013

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 22-01-2014

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκαν δύο (2) αξιολόγησεις (ημερομηνία κατάθεσης: 11-02-2014 & 03-02-14)

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 10-03-2014

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΓΙΟΦΤΣΙΔΟΥ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 7
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 7