Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «βιοχημεία της άσκησης»

Εκλογή για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή του τομέα προπονητικής με γνωστικό αντικείμενο «βιοχημεία της άσκησης»

ΦΕΚ προκήρυξης της θέσης: 900/29-8-2013 τ.Γ΄

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Αριθ συνεδρίασης Γ.Σ.Ε.Σ. 169/12-12-2012

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ: Ημερομηνία συνεδρίασης της ειδικής επταμελούς επιτροπής: 16-1-2013 (κοινοποίηση ορισμού: 17-1-2013)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ: Κατατέθηκαν στις 8-3-2013 και 13-3-2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΤΑΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 4-4-2013

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΛΕΓΕΝΤΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΝΤΩΝ: 5
ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΨΗΦΩΝ: 5