Αναστολή εκπαιδευτικού έργου την Πέμπτη 18-10-2012

ο Πρυτανικό Συμβούλιο στην αριθ. 866/17-10-2012 συνεδρίασή του, μετά την άγονη εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη εσωτερικών μελών Συμβουλίου του Ιδρύματος λόγω ανωτέρας βίας (παρεμπόδιση διεξαγωγής της ψηφοφορίας), η οποία είχε οριστεί για την Τετάρτη 17-10-2012 και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.4076/2012, αποφάσισε ομόφωνα και όρισε νέα ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω εκλογών την Πέμπτη 18-10-2012.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στον ίδιο χώρο (Αίθουσα Συγκλήτου) και κατά τις ίδιες ώρες (9.00 π.μ.-16.00 μ.μ.).

Επίσης, αποφάσισε την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012.

Για να δείτε την απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης κάντε κλικ εδώ (PDF: 35 Kb).