Παράταση κατάθεσης δικαιολογητικών σίτισης

H προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη σίτιση που έληξε στις 5-10-2012 παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 12-10-2012.

Από τη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων