Αποτελέσματα στέγασης δικαιούχων φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης δικαιούχων φοιτητών του Δ.Π.Θ. στην Κομοτηνή από Β΄ έτος σπουδών έως πτυχίο.

Δείτε τα αποτελέσματα στο σχετικό σύνδεσμο του Πανεπιστημίου
http://www.duth.gr/news/2012-07-25-a.sxhtml