Αναστολή εκπαιδευτικού έργου

Το Πρυτανικό Συμβούλιοι στην αριθ. 847/2-5-2012 συνεδρίασή του, αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι στις 6 Μαΐου 2012 θα διεξαχθούν βουλευτικές εκλογές, αποφασίζει την αναστολή του εκπαιδευτικού έργου από την Παρασκευή 4 Μαΐου 2012 έως και την Δευτέρα 7 Μαΐου 2012.