Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού»

Το Εκλεκτορικό Σώμα  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οργάνωση του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού», στην συνεδρίασή του στις  27-3-2012,  όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ως εξής:

1. Ζωγράφου-Τζωρτζή Μαγδαληνή, Καθηγήτρια του Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός-Εθνοχορολογία » (ΦΕΚ 341/23-5-2007 τ. Γ΄)

2. Σερμπέζη Βασίλειο, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία με ειδίκευση στη Μεθοδική Διδακτική του Ελληνικού Χορού» (ΦΕΚ 221/24-9-2002 τ.ΝΠΔΔ)

3. Τυροβολά Βασιλική, , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός-Μορφολογία του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού» (ΦΕΚ 763/14-8-2008 τ.Γ΄)