Εκλεκτορικό Σώμα για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία στην Καλαθοσφαίριση»

Το Εκλεκτορικό Σώμα  για την πλήρωση μιας (1) θέσης ΔΕΠ της βαθμίδας του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία στην Καλαθοσφαίριση»,  στην συνεδρίασή του στις  27-3-2012,  όρισε την Τριμελή Εισηγητική Επιτροπή, ως εξής:

1. Ζάκα Αθανάσιο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με γνωστικό αντικείμενο «Προπονητική Αθλοπαιδιών» (ΦΕΚ 307/10-4-2008 τ. Γ΄)

2. Λάϊο Αθανάσιο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης με γνωστικό αντικείμενο «Ειδική Προπονησιολογία με ειδίκευση στην Καλαθοσφαίριση» (ΦΕΚ 382/22-4-2008 τ.Γ΄)

3. Τζιωρτζή Σταύρο, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Αθλητικής Προπόνησης» (ΦΕΚ 16/26-1-2005 τ.ΝΠΔΔ)