Συγκρότηση εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με Έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες»

Για να δείτε το εκλεκτορικό σώμα για την πλήρωση (1) θέσης Επίκουρου Καθηγητή του τομέα Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής και αναψυχής και στο γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Αγωγή με Έμφαση στις Υπαίθριες Δραστηριότητες», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ.
Μέγεθος αρχείου: 286Kb.