Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους

Προκηρύσσονται για το θέρος 2020 και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 τις υποτροφίες, που χορηγούνται από Κυβερνήσεις χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών και ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή τους, ως ακολούθως:

Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους (PDF: 433Kb).