Ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο για τους φοιτητές με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους

Ο Ο.Α.Σ.Α. ενημερώνει όλους τους Φοιτητές των Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο στα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ, με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους.

Συγκεκριμένα, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι φοιτητές μπορούν να προσέρχονται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019, στα ενεργά  εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου της ΟΣΥ, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματός τους στις προσωποποιημένες κάρτες Athenacard που έχουν ήδη στην κατοχή τους.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με τις κάρτες είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα για την επιβεβαίωση ισχύος  της  ιδιότητας τους και το έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Οι  φοιτητές που δεν θα προβούν στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, από την 1η Νοεμβρίου 2019 και μέχρι να την ολοκληρώσουν, θα μετακινούνται με κόμιστρο κανονικής τιμής.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας σε πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι δεν διαθέτουν ακόμα ακαδημαϊκή ταυτότητα, ενημερώνουμε πως μπορούν να προβούν στην έκδοσή της μόνο στα παραπάνω αναφερόμενα εκδοτήρια, καταχωρώντας  το δικαίωμά τους για μειωμένο κόμιστρο με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας
  • Εκτύπωση  της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή  βεβαίωση εγγραφής τους  στο οικείο ίδρυμα.
  • Έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Περισσότερες  πληροφορίες για τα εκδοτήρια της ΣΤΑΣΥ και το ωράριο λειτουργίας τους δίνονται από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.stasy.gr/index.php?id=77

Συχνές Ερωτήσεις 

Είμαι Φοιτητής. Τι πρέπει να κάνω;

Εάν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία ακολουθείτε τα επόμενα βήματα:

1. Έκδοση νέας προσωποποιημένης κάρτας

Θα πρέπει να προσέλθετε στα εκδοτήρια Προσωποποιημένων Καρτών, προσκομίζοντας:

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο.
  • Πρόσφατη φωτογραφία. (Αν δεν έχετε, θα φωτογραφηθείτε επί τόπου).
  • Επίσημο έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται ο ΑΜΚΑ σας σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (π.χ. φωτογραφία με το κινητό του επίσημου εγγράφου).
  • Την ακαδημαϊκή σας ταυτότητα *

* Μόνο για τους πρωτοετείς φοιτητές επιτρέπεται και η εκτύπωση  της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή  βεβαίωση εγγραφής τους  στο οικείο ίδρυμα, μετά από έγκριση του ΟΑΣΑ (βγαίνει σχετική ανακοίνωση)

2. Ανανέωση δικαιώματος μετακίνησης με μειωμένο κόμιστρο με την έναρξη κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους

Οι Φοιτητές των Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, χρειάζεται να μεταβούν στα ενεργά εκδοτήρια των σταθμών του Μετρό ή στα εκδοτήρια Συντάγματος και Αεροδρομίου της ΟΣΥ,  προκειμένου να πραγματοποιηθεί επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματός τους στις προσωποποιημένες κάρτες Athenacard που έχουν ήδη στην κατοχή τους. Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν μαζί με τις κάρτες είναι η ακαδημαϊκή ταυτότητα για την επιβεβαίωση ισχύος  της  ιδιότητας τους και το έγγραφο πιστοποίησης ΑΜΚΑ (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή)

Οι  φοιτητές  που δεν θα προβούν στην παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, μετά τη λήξη της προθεσμίας που δίνει ο ΟΑΣΑ και μέχρι να την ολοκληρώσουν, θα μετακινούνται με κόμιστρο κανονικής τιμής.