Ενημέρωση φοιτητών ΑΕΙ σχετικά με την υποχρεωτική ανανέωση του προσωπικού δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης με τα ΜΜΜ του ΟΑΣΑ για το έτος 2019-2020 και την έκδοση νέας κάρτας

Ο Ο.Α.Σ.Α. ενημερώνει όλους τους εν ενεργεία Φοιτητές των Ανώτατων Δημόσιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι δικαιούχοι μειωμένης μετακίνησης ότι πρέπει να προσέλθουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 στα εκδοτήρια των σταθμών του Μετρά που λειτουργούν ώστε να προχωρήσουν σε επέκταση του χρονικού διαστήματος ισχύος του δικαιώματος μετακίνησης τους, προσκομίζοντας ισχύουσα ακαδημαϊκή ταυτότητα για την επιβεβαίωση ισχύος της ιδιότητας τους. Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν για την παραπάνω αναφερόμενη διαδικασία, ενημερώνουμε ότι από την 01η Νοεμβρίου 2019 θα μετακινούνται με κόμιστρα κανονικής τιμής χωρίς έκπτωση, μέχρι να προσέλθουν σε εκδοτήριο για την σχετική επέκταση των δικαιωμάτων τους.

Σε ό,τι αφορά την έκδοση προσωποποιημένης κάρτας σε πρωτοετείς φοιτητές, αυτή θα γίνεται με την προσέλευση του δικαιούχου σε εκδοτήριο, με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας και με την εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης προεγγραφής ή την βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο ίδρυμα μέχρι καιτις 30.11.2019 σύμφωνα με το έγγραφο αίτημα (Αρ. Πρωτ. 140569/Ζ1/11.09.2019) του Υπουργείου σας.

Για διευκόλυνσή παραθέτουμε κατάλογο εκδοτηρίων της ΣΤΑΣΥ με τις ώρες που λειτουργούν (PDF: 70Kb) ενώ η συγκεκριμένη διαδικασία μπορεί να γίνει και στα εκδοτήρια συντάγματος, αεροδρομίου της ΟΣΥ.