Πρόγραμμα υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών για το ακαδ. έτος 2019-20

Τρίτη 01 Οκτωβρίου  2019

10:00 – 10:30 Υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών στον αίθριο χώρο του Τ.Ε.Φ.Α.Α.,ΔΠΘ. Κατανομή των φοιτητών σε 4 ομάδες και 12 υποομάδες, βάση καρτέλας στην οποία θα αναγράφεται το όνομα τους.
10:30 – 10:45 Χαιρετισμοί (Μεγάλο Αμφιθέατρο).
10:45 – 11:15 Παρουσίαση του Προγράμματος Σπουδών
11:15 – 11:30 Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους φοιτητές
11:30 – 13:15 Συγκέντρωση των φοιτητών στον αίθριο χώρο του, χωρισμός σε 4 ομάδες βάση της καρτέλας τους και ξενάγηση στο Τ.Ε.Φ.Α.Α., (βιβλιοθήκη, αίθουσα Η/Υ, εργαστήρια, κολυμβητήριο, κλειστό στάδιο και ανοιχτό στάδιο).

 

Τετάρτη 02 Οκτωβρίου 2019

09:30 – 11:00 Συγκέντρωση της κόκκινης και πράσινης ομάδας στην Παλαιά Πρυτανεία Επίσκεψη στην Μεταλλουργική και επιστροφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
10:00 – 11:30 Συγκέντρωση της κίτρινης και μπλε ομάδας στην Παλαιά Πρυτανεία Επίσκεψη στην Μεταλλουργική και επιστροφή στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
11:30 – 11:45 Παρουσίαση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
11:45 – 12:00 Δεξιότητες φοίτησης
12:00 – 12:15 Ο Σύμβουλος καθηγητής
12:15 – 12:30 Ερωτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών
12:30 – 12:45 Εκπρόσωποι φοιτητών
12:45 – 13:00 Γνωριμία με συμβούλους καθηγητές.

Η οργάνωση της διημερίδας θα διεξαχθεί από την ειδικότητα «Αθλητικός Τουρισμός και Αναψυχή» του 4ου έτους σπουδών

Η υπεύθυνη καθηγήτρια
Ματσούκα Ουρανία Αν. Καθηγήτρια Σ.Ε.Φ.Α.Α., Δ.Π.Θ.