Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας ΣΕΦΑΑ ΔΠΘ

Για να δείτε την «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη δύο μελών ΔΕΠ της Κοσμητείας Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 76Kb).