Υποβολή αιτήσεων για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2019-2020

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης θα λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εντατικής φοίτησης, με εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τμήματος:

 • Π.Μ.Σ. «Λειτουργική Διαχείριση Τραυματισμών σε Αθλητές και Ασκούμενους» - ΦΕΚ 22461/ τ.Β’/15.6.2018
  https://leidiata.phyed.duth.gr/
  Υποβολή αιτήσεων: 1 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019
 • Π.Μ.Σ. «Δημιουργική και Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή» - ΦΕΚ 2245/ τ.Β’/15.6.2018
  https://diprofa.phyed.duth.gr/
  Υποβολή αιτήσεων: 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Π.Μ.Σ. «Φυσιολογία της Άσκησης & Προπονητική» - ΦΕΚ 3743/ τ.Β’/31.8.2018
  https://physioprop.phyed.duth.gr/
  Υποβολή αιτήσεων: 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Π.Μ.Σ. «Αθλητικός Τουρισμός, Οργάνωση Δρώμενων, Χορός» - ΦΕΚ 4626/ τ.Β’/31.10.2018
  https://stourdance.phyed.duth.gr/
  Υποβολή αιτήσεων: 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019
 • Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. «Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» - ΦΕΚ 2245/ τ.Β’/15.6.2018 (Διιδρυματικό Π.Μ.Σ. του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»)
  https://clinextech.phyed.duth.gr/
  Υποβολή αιτήσεων: 16 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019