Ενημερωτικό υλικό για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κίνα

Για να δείτε το «Ενημερωτικό υλικό για πρόγραμμα υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές στην Κίνα», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 2.3Mb).