Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Δ.Π.Θ.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Ανακήρυξη υποψηφίου για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του Δ.Π.Θ.», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 61Kb).