Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 170Kb).