Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: «Παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους»

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: «Παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους», παρακαλώ κατεβάστε τα παρακάτω PDF αρχεία:

  1. Διοργάνωση επιστημονικού συνεδρίου με τίτλο: «Παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους» (PDF: 48Kb).
  2. Πρόγραμμα συνεδρίου με τίτλο: «Παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους» (PDF: 126Kb).