Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του ΤΕΦΑΑ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την «Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσικής Αγωγής και Άθλησης του ΤΕΦΑΑ και την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος», παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 79Kb).