Πρόσκληση για παρακολούθηση δοκιμαστικού μαθήματος

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "Πρόσκληση για παρακολούθηση δοκιμαστικού μαθήματος με γνωστικό αντικείμενο Μάρκετινγκ και Επικοινωνία στον Αθλητισμό", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 42Kb).