Λειτουργία της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. (ΔοΣυΠ)

Για να ενημερωθήτε σχετικά με "τη λειτουργία της Δομής Συμβουλευτικής και Προσβασιμότητας του Δ.Π.Θ. (ΔοΣυΠ)", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 73Kb).