Νέα αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με τη "Νέα Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 67Kb).