Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.

Για να δείτε πληροφορίες σχετικές με την "Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ.", παρακαλώ κατεβάστε το PDF αρχείο από εδώ (PDF: 68Kb).