Ορκωμοσία 7 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοινώνεται ότι η ορκωμοσία του Τμήματός μας, για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00.

Οι φοιτητές προκειμένου να λάβουν μέρος στην τελετή ορκωμοσίας, να καταθέσουν τα δικαιολογητικά και να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος, θα πρέπει απαραιτήτως να παρουσιαστούν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την ημέρα της ορκωμοσίας (07/12/2018) και από ώρα 9:00 έως 11:00.